Co najczęściej jest wykrywane metodą badań VT?

zespawana powierzchnia

Produkcja każdego asortymentu bez względu na branżę wymaga oceny wyprodukowanego produktu z założeniami projektowymi, przejścia określonej liczby prób, testów, badań, jeszcze na etapie produkcji, które pozwolą wykryć ewentualne odstępstwa od założeń, wady produkcyjne, w porę zmienić parametry maszyn, by finalnie wypuścić produkt do sprzedaży, spełniający najwyższej jakości. Procesy kontroli jakości są szczególnie ważne w spawalnictwie, gdzie celem wyeliminowania wad produkcyjnych należy przeprowadzać tzw. badania nieniszczące NDT, a w szczególności badanie metodą wizualną VT. Dzisiejszy wpis poświęcimy właśnie tej niedocenianej przez wielu metodzie badawczej. Zobaczmy więc, co można najczęściej wykryć, jakie usterki i wady zaobserwować podczas prowadzenia badań metodą VT.

W jakim celu przeprowadza się badania metodą VT?

Badania wizualne VT to najpowszechniejsza metoda spośród znanych rodzajów badań nieniszczących NDT. To rodzaj prac badawczych wykonywany każdorazowo przed przeprowadzeniem dokładniejszych analiz, mających ocenić rozmiar podejrzewanych wad produktowych. Badania metodą VT pozwala na:

 • wykrycie niezgodności powierzchniowych,
 • przeprowadzenie badania materiałów praktycznie każdego rodzaju,
 • badanie zarówno złączy spawanych, odlewów, odkuwek, jak i półwyrobów,

Jest to nie tylko skuteczne narzędzie kontrolne, ale również jeden z mniej kosztownych sposobów kontroli jakości, do którego wykonania nie ma potrzeby kupowania drogiej aparatury pomiarowej. Aczkolwiek ich skuteczność uzależniona jest w bardzo dużej mierze od doświadczenia i stopnia kwalifikacji kontrolera. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę, dlatego nie szczędzimy środków na szkolenia stanowiskowe i podnoszenie kwalifikacji zatrudnianych u nas pracowników. Branżę spawalniczą znamy od podszewki, sami świadczymy usługi spawalnicze. Mamy na tym polu sporo sukcesów, a uzyskane przez nas międzynarodowe i krajowe certyfikaty umożliwiają nam wykonywanie usług pomiarowych, ekspertyz badawczych na najwyższym poziomie.

Kto może wykonywać badania VT?

Badania nieniszczące mają na celu wykrycie niezgodności na wczesnym procesie produkcyjnym, jak również zapobieganie ich powstawaniu w przyszłości czy eliminacji przestojów produkcyjnych. Badanie wizualne nie może wykonać pierwsza lepsza osoba. Musi to być pracownik o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, klasyfikowanych według normy PN-EN 473 „Badania nieniszczące-Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących -Zasady ogólne” oraz mieć certyfikat 2 stopnia wg PN-EN ISO 9712. Musi wykazywać ponad przeciętną znajomość odpowiednich norm, przepisów branżowych i wymagań technicznych, oraz mieć aktualne badanie wzroku (u kontrolerów jakości wzrok badany jest co 12 miesięcy).

Co najczęściej wykrywane jest metodą badań VT?

Podczas badania wizualnego wykorzystuje się takie oprzyrządowanie jak:

 • lupy (jednosoczewkowe, wielosoczewkowe itd.),
 • spoinomierze (uniwersalne, wzornikowe, krzywkowe),
 • endoskopy sztywne (boroskopy),
 • endoskopy giętkie (fibroskopy).

Badania wizualne służą wykryciu takich niedoskonałości konstrukcji spawanych jak:

 • wady kształtu,
 • odstępstwa wymiarowe,
 • niewłaściwy montaż,
 • nieciągłości powierzchni (pęknięcia, pory, podtopienia, przyklejenia itp.),
 • uszkodzenia eksploatacyjne (korozja, erozja zmęczeniowa, nieszczelność itp.).