Na czym polega badanie magnetyczno-proszkowe MT?

badanie magnetyczno-proszkowe

Badanie magnetyczno-proszkowe MT należy do grupy badań nieniszczących NDT. Czym są badania nieniszczące? Dzięki nim udaje się wykryć nieciągłości materiałów w danym obiekcie lub jego wyposażeniu, bez powodowania zmian w ich zdolnościach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych. Badania nieniszczące NDT umożliwiają wyeliminowanie z produkcji elementów wadliwych, oraz zmniejszenie awaryjności urządzeń. Pozwalają na śledzenie cyklu życia produktu oraz dokładną analizę jego cech.

Kontrola jakości stali

Badanie magnetyczno-proszkowe MT jest proste, lecz bardzo skuteczne. Da się je przeprowadzić na wszystkich elementach, które wykazują właściwości magnetyczne. Jest ono niezwykle popularne przy sprawdzaniu stanu spoin, odlewów i odkuwek. Jak wygląda badanie magnetyczno-proszkowe? Najprościej mówiąc, na magnesowaniu obiektu polem magnetycznym stałym (tam, gdzie mamy do czynienia z dużą grubością i gabarytem detalu), przemiennym (metoda dedykowana do detali o kształcie jednolitym i stałej grubości), lub impulsowo. Następnie wykorzystuje się proszki magnetyczne i przetworniki indukcyjnościowe, które pozwalają na wykrycie rozproszeń magnetycznych. Te z kolei świadczą o wcześniej wspomnianych nieciągłościach materiałowych, czyli na przykład pęknięciach czy porowatościach. Badania nieniszczące NDT, w tym badania magnetyczno-proszkowe MT wykorzystuje się w procesach produkcji oraz eksploatacji materiałów, urządzeń i konstrukcji spawanych.

Rodzaje badań MT

Badanie magnetyczno-proszkowe może być przeprowadzone dwiema technikami. Technika barwna polega na użyciu białego podkładu i zawiesiny czarnego proszku magnetycznego. Obserwacje prowadzi się w białym świetle o odpowiednim natężeniu. Z przypadku techniki fluorescencyjnej, wykorzystuje się zawiesiny fluorescencyjne, a badanie prowadzi w świetle ultrafioletowym. Popularność drugiej techniki wynika z jej nieco większej czułości. Technikę biało-czarną stosuje się zazwyczaj w przypadku powierzchni gładkich i piaskowanych, a fluorescencyjną do miejsc obrobionych i tam, gdzie ważna jest czułość badania. W jakich branżach korzysta się z badań magnetyczno-proszkowych MT? Przede wszystkim w motoryzacji, lotnictwie i odlewnictwie. Są one też popularne przy badaniu złączy spawanych i materiałów poddanych obróbce skrawaniem i innym procesom technologicznym (np. zginaniu, gięciu itp.).