Po co wykonuje się pomiary grubości rurociągów?

pomiar rurociągu

Pomiar grubości rurociągów odbywa się poprzez przeprowadzenie badania nieniszczącego. To nowoczesna i bardzo skuteczna metoda kontroli parametrów, dzięki której w prosty i szybki sposób można sprawdzić stan techniczny danego rurociągu, a także wykryć jego zniszczenia na bardzo wczesnym etapie.

Jak wykonuje się pomiar grubości rurociągów?

Taki pomiar można wykonać zarówno podczas procesu produkcji, jak i już w trakcie eksploatacji danego rurociągu. W tym celu stosuje się badanie ultradźwiękowe z wykorzystaniem defektoskopu ultradźwiękowego. Pomiar pozwala określić grubości ścianki materiału z dostępem tylko z jednej strony. Szczególną zaletą tej metody badawczej jest wysoka dokładność pomiaru oraz szybkość uzyskiwania wyników. Czasami konieczne jest jednak jej uzupełnienie o inne metody (magnetyczno-proszkową lub penetracyjną). Jest to jednak uzależnione od indywidualnych cech danego rurociągi. Warto także zaznaczyć, że pomiar z dokonaniem fal nie ma żadnego wpływu na badany materiał.

W jakim celu stosuje się pomiary grubości rurociągów?

Wykonuje się go przede wszystkim po to, aby wykluczyć potencjalne istnienie pocienienia materiału, czyli ubytku w ściance rurociągu. Mogą być one zlecane przez Inspektora Działu Dozoru Technicznego. Słowem, to działanie o charakterze profilaktycznym, które ma na celu kontrolę stanu technicznego rurociągów. Wspomniane ubytki mogłyby bowiem powodować ich nieprawidłową pracę lub w konsekwencji doprowadzić do trwałego zniszczenia całego systemu rurociągowego.

Dokonanie pomiaru grubości rurociągów pozwala na:

  • wykrycie potencjalnych nieciągłości wewnętrznych (np. pęknięć),
  • określenie właściwości rurociągu,
  • ocenę stanu technicznego rurociągu.

Jeżeli chcesz wykonać pomiar grubości rurociągu poprzez zastosowanie metody ultradźwiękowej, zachęcamy Cię do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą Ci wszelkich informacji, których będziesz potrzebować. Wspólnie ustalimy także warunki współpracy oraz dogodny termin realizacji.